Заявка

Изпратете ни Вашата заявка и ние ще се свържем с Вас.
Стрелка за връщане в началото на страница
Начало

EPAL Стандарт

Това е европейска система за стандартизация на палетите, която позволява тяхната многократна употреба и свободна обмяна на международно ниво. Без значение от своя производител, EPAL европалетите от един вид (например 800 х 1200 мм) са абсолютно идентични и могат да бъдат обменяни между Вас и контрагентите Ви. Това предоставя множество предимства както за бизнеса Ви, така и за природата:

Основна илюстрация на EPAL ПалетиИлюстрация на ЕПАЛ Палети.

Минимизира складовото пространство

Минимизиране на необходимостта от допълнително складово пространство за палети извън употреба.

Минимизира разходите

Минимизиране на разходите за закупуване на палети.

Улеснява приема на доставки

Свободната обмяна премахва необходимостта от незабавно разтоварване на стоката от доставните палети.

Дълготрайна употреба

Дълготрайната употреба на всеки палет намаля употребата на дървесина и въглеродния отпечатък.

450 млн.
палета в обращение в света
Понастоящем в обращение има повече от 450 милиона евро палета и 20 милиона бокс палети (box pallets) по целия свят.

Отличителни знаци и маркировка

За да бъде възможна обмяната на палети, системата EPAL има строги изисквания за качество. Ето защо палетите могат да бъдат произвеждани и/или ремонтирани само от лицензирана фирма, а производството се извършва по строго определени технически правила.

Производственият процес и качеството им подлежат на регулярни проверки от международна одитираща компания. Лесно можете да разпознаете сертифицирания палет от имитацията по задължителната маркировка и отличителни знаци на EPAL.

EPAL Маркировка

Сертифицираните EPAL палети лесно могат да бъдат отличени по задължителната маркировка. Ето какво означават елементите на "житния печат":

IPPC символ
Регистрационен номер на фирмата производител в регистъра за фитосанитарен контрол
Маркировка на палетите на Paletten24
BG – страна България BLG – област Благоевград
Използван метод за третиране. HT(heat treat ment) - термична обработка
Снимка на идентифицираща скоба на Paletten24

Термична обработка (НТ) - IPPC и ISPM 15

Международната конвенция за растителна защита (IPPC) и Международни стандарти за фитосанитарни мерки (ISPM 15) съдържат разработени единни правила за дървените опаковки, използвани при внос на стоки. Целта им е защита на местните гори от вредители (гъби, насекоми и микроорганизми), пренесени чрез опаковките от дървесина. PALEТTEN 24 притежава необходимите за този процес сушилни камери и регистрация в регистъра за фитосанитарен контрол, подлежаща на ежегодна презаверка. Нашите палети се обработват  при стриктно съблюдаване на стандартите само термично, без използване на химични вещества. Ето защо палетите ни носят „житния печат“ с всички негови реквизити – доказателство за преминатата обработка на палета.

*HT е абревиатурата за термична обработка, т.е. затопляне на дървото до достигане в сърцевината му на 56 °C за период от поне 30 минути.
*Отличителни знаци на житния печат: методът на третиране, маркировка на държавата, областта и личния регистрационен номер на фирмата, извършила обработката.

Снимка на служител на Paletten24, който инспектира готовите палетиСнимка на Палет втора употреба КЛАС А

Контрол на качеството

Всички наши продукти преминават през две нива на качествен контрол: вътрешен и външен. Вътрешният контрол на качеството се осъществява във всички фази от производствения процес. Той започва при закупуването на качествена дървесина от горските стопанства. Всяка доставка на трупи се проверява индивидуално в производствената ни база. След това всяка стъпка от производствения процес подлежи на стриктен контрол. При експедиране готовият палет преминава финална проверка. PALETТEN 24 е производител на EPAL европалети – ниво „жълта скоба“.

Тази привилегия е съпроводена със задължението да сме обект на ежемесечни изненадващи проверки от страна на независима (избрана от EPAL Германия) външна одитираща компания. Международната одитираща компания BUREAU VERITAS осъществява контрол на качеството на произведените от нас EPAL палети. Те съблюдават за спазването на всички технически и технологични изисквания на EPAL, както и за цялостния процес на производство.